Služba s IQ: Individuálně s kvalitou

Nabízíme spolehlivé dodávky zemního plynu a to individuálně připravené na míru se znalostí Vašich potřeb, transparentně a za výhodných podmínek.

Služby stejně individuální jako Vaše potřeby.

Nepružné dohody nezapadají do Vašeho obchodního modelu? V tom případě se těšíme na Vaše osobní požadavky. Naše nabídka je cílená pro výrobní a průmyslové podniky, jakož i ostatní společnosti ve státním a soukromém sektoru.
Přejete si kompletní, flexibilní nebo jakoukoliv jinou částečnou dodávku a chcete, aby vyhovovala Vašim potřebám? Rádi Vám připravíme individuální řešení na míru pro Vaše zásobování zemním plynem.
Dodávky zemního plynu jsou doplněny naší širokou nabídkou služeb v jednom balíčku. Naše služby se liší v závislosti na Vašich potřebách. Nabízíme naše odborné znalosti a know-how v energetice k Vašim službám. Zeptejte se nás. Rádi Vám předvedeme, co pro Vás znamenají Služby s IQ. Obchodujeme s energií a inteligentními službami.

Možnosti dodávek

Kompletní dodávky

Dodáme Vám zemní plyn pro různá časová období a ve všech požadovaných množstvích. Převezmeme za Vás skladování, bilanční a přepravní management.

Kompletní dodávky se strukturováním

Nakoupíte Váš celý objem v různém čase jako pevné nebo variabilní množství dle vaší flexibilní potřeby.

Dodávky v tranších

Ať už ve vertikálních nebo horizontálních tranších, nakoupíte požadované množství ve vybraných časových bodech za různé ceny.

Flexibilní dodávky

Dodáme Vám dohodnuté objemy plynu. Zde jste s ohledem na odebírané množství flexibilní v mezích tolerance jak nahoru tak i dolů.

Otevřené dodávky

Získáte otevřené zbytkové množství jako ideální doplněk k Vašemu zásobování - až je budete potřebovat.

Standardní komerční dodávky

I bez vlastního přístupu na trh můžete přes nás získat všechny standardní komerční produkty termínovaného a spotovém trhu.

Dodávky se zohledněním teploty

Obdržíte individuální dodávku, tak jak budete potřebovat na základě stoupající nebo klesající teploty.

Cenotvorba

Individuální potřeby inteligentně uspokojíme

Naše možnosti dodávek pokrývají širokou škálu Vašich potřeb. Nabízíme Vám možnost je spojit s našimi možnostmi tvorby cen a kombinovat je. Takže obdržíte inteligentní řešení, které řeší individuálně Vaše potřeby.
Domluvíme s Vámi: - Jakékoliv dodací lhůty nebo pružné dodávky dle ujednání - Fixní ceny a indexované ceny, s možností kdykoliv je změnit - Index ceny k ropě, Zemní plyn TTF, EEX: Máte na výběr - Jednosložkovou nebo dvousložkovou Nenašli jste dosud to pravé, co jste hledali? Rádi Vám poradíme osobně. Prosím, neváhejte nás kontaktovat.

Servis

Partnerstvím k úspěchu

Vidíme sami sebe nejen jako dodavatele zemního plynu, nýbrž jako partnera na trhu s energií. Proto Vám nabízíme služby, které nabízejí skutečnou hodnotu pro Vaše podnikání.

Kvalifikované analýzy trhu

Trh se zemním plynem je dynamický. Naše kvalifikovaná analýza současného stavu jakož i jeho vývoje Vám zajistí ekonomický prospěch a pomůže Vám učinit správná rozhodnutí. Takto využíváte našich zkušeností při optimalizaci Vašeho zásobování zemním plynem.

Inteligentní bilanční management

Snižte riziko a uspořte zdroje. Přebereme Váš celý bilanční management, stejně jako přepravu a skladování.

Fundovaná analýza a prognóza

Na základě analýzy Vašeho profilu odhalíme potenciál úspor a vytvoříme příležitosti pro optimalizaci nákladů. Tato analýza je nedílnou součástí našich variantních řešení dodávek. Rádi Vám nabídneme tyto služby také v případě, že s námi dosud v oblasti dodávek zemního plynu nespolupracujete.
Naše prognózy umožňují výrobním a průmyslovým podnikům, jakož i ostatním společnostem ve státním a soukromém sektoru snížit nejen své náklady na energii, ale i tyto náklady lépe předvídat. Porovnáme Vaši aktuální potřebu s krátkodobým a dlouhodobým vyhodnocením. Analýza předpokládaných portfolií pomáhá vyhnout se nákladům ve špičce a odhaluje další možnosti úspor.

Kompetentní Portfolio Management

Náš Portfolio Management Vám umožňuje, aby všechny zdroje pro zajištění zemního plynu byly optimálně využívány. Bereme v úvahu Vaše potřeby, jakož i flexibilitu, kterou potřebujete. Samozřejmě nerozlišujeme, pokud odebíráte zemní plyn od nás, nebo třetích stran. Jako neutrální a kompetentní Vám můžeme pomoci, ať už využijete naše doporučení a budete si řídit své portfolio sami nebo naše společnost bude tuto správu provádět pro Vás a to na základě podmínek, které v rámci předem stanovené strategie rizika a zabezpečení portfolio managementu.